Wypadki podczas pracy – co musi zrobić pracownik?

Pracownik jest obowiązany uważać na swoje bhp, a przyczyni się to do pomniejszenia liczby wypadków. Każdy pracownik w miejscu pracy obowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Aby nie dopuścić do wypadku, w zakładzie należy przestrzegać przepisów bhp, uczestniczyć w szkoleniu wstępnym i okresowym, przebadać się.Wymagane jest aby w zakładzie pracy dbać o należyty ład i porządek w miejscu jej wykonywania. W zakładach do tego przeznaczonych zakładać ochronniki.Nie stosować rękawic przy ruchomych częściach maszyn, przy wiertarkach obrotowych.Gdzie wymagane jest, ubierać odzież i obuwie ochronne.Zatrudniony ma obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony zbiorowej.Każda osoba zatrudniona ma powinność wykazać pomoc pokrzywdzonemu koledze w pracy, a w chwili zobaczenia zagrożenia, szybko, jeśli to możliwe poinformować przełożonego, chodzi o to, by efektywnie zwrócić uwagę, a czasem jeśli to konieczne wstrzymać pracę maszyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code