Tag Archives: wypadkiprzy pracy

BHP spawacza

Sprawozdawczość, a BHP i wypadki przy pracy

Każda firma każdego roku ma obowiązek składać do Głównego Urzędu Statystycznego różnorodne sprawozdania. Dla przykładu są to badania PL1, badanie o warunkach pracy Z 10, jak również liczne druki innego typu, w szczególności związane z takimi obszarami:

Warunkami zatrudnienia, Tendencjami powstawania nowych miejsc zatrudnienia, Tendencjami gospodarczymi, Trendami inwestycyjnymi.

Główny urząd statystyczny bada również kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, kwestie związane z wynagrodzeniami i ogólnie wszystkim, co pojawia się na linii szef – pracownik.

Opolskie w czołówce

Ważną lokatę w badaniu trendów i przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii przoduje – wg danych Urzędu Statystycznego jest tutaj najmniej wypadków związanych z pracą. W zasadzie nic zaskakującego, bo województwo Opolskie jest najmniejszym z województw w kraju, co więcej: nie jest najbardziej uprzemysłowione. To racja, jednak nie w odniesieniu do danych GUS, bo te wyliczono dzieląc na 1000 zatrudnionych.

Mała wypadkowość w opolskiem – za jaką przyczyną?

Po pierwsze na pewno są to prężne działania PIP Opole, a wśród nich:

  1. Działania zapobiegawcze
  2. Szkolenia dla przedsiębiorców
  3. Surowe kontrole zakończone nakazami i zaleceniami

Ta ostatnia sprawa na powyższej liście nie jest miły, ale w tym miejscu można zauważyć, że każda jedna kontrola z PIP Opole przynosi w jakiś tam nie bezpośredni sposób pożądany skutek w postaci bezpieczniejszej pracy.

Następna sprawa, to większa świadomość pracodawców – dzięki dostępowi do Internetu dowiadują się, jakie ciążą na nich powinności w zakresie BHP, dzięki różnym sieciowym aplikacjom mogą łatwiej zapanować nad kwestią BHP. A więc nie potrzeba już tak wiele wysiłku, by dowiedzieć się czegoś o BHP i Prawa Pracy.

Ostatnia przyczyna niskiej ilości wypadków przy pracy, to sami pracownicy. Na Opolszczyźnie jest ogromna migracja za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy.Zarazem ludzie wróciwszy do Polski sami nie chcą już się zatrudniać w firmach nie spełniających wymogów Kodeksu Pracy i niechętnie godzą się na pracę w niesprzyjających warunkach.