Kategoria Archives: BHP

5

Plakaty informacyjne a wypadki

Tablice ochrony mogą być ulokowane we wszystkich obiektach pracy. Stając się posiadaczem spółki, wówczas robi się to Wasz zobowiązanie, żeby utrzymać obsługę w świadomości pewnych niebezpieczeństw powiązanych ze profesją. Read more

6

Wypadki podczas pracy – czynnik ludzki

Przyczyną zagrożeń związanych z pracą może być nieuwaga pracownika, co wychodzi z samych nas.Zatrudniony może sam bezwzględnie przyczynić się do spowodowania wypadku przy pracy.Do zdarzenia może dojść z własnej przyczyny bądź z przyczyny kolegi.Read more

10

Bezpieczna praca

Od dłuższego czasu czasu wymagane są warsztaty BHP i o takie powinien się zatroszczyć pracodawca, jeżeli już nie chce ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki na terenie miejsca pracy.

Co dają szkolenia?
Otóż szkolenia dają bardzo dużo, przekazują pracownikom jak reagować w przypadku zagrożenia, w jaki sposób zachowywać się na stanowisku pracy i na co zwracać uwagę. W większości na miejscu pracy znajdują się maszyny, które zdołają wyrządzić znaczną stratę na zdrowiu pracownikowi o ile taki nie zna zasad BHP. Należy uświadomić sobie, że w większości wypadków pobyt na stanowisku pracy, na hali gdzie znajduje się kilkanaście urządzeń jest powiązane z ryzykiem, a szkolenia BHP mają na celu ostrzec pracowników.

Statystyki wypadków
W większości przypadków widzimy w telewizji czy czytamy w gazetach, że przydarzył się jakiś wypadek na stanowisku pracy, w bardzo wielu przypadkach jest to spowodowane lekkomyślnością zatrudnionego na umowę o pracę i jego podstawowym brakiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy. Statystyki pokazują, że zaledwie 10% wypadków zdarza się osobom, jakie odbyły warsztaty BHP, jakie mają edukację odnośnie zagrożeń na stanowisku pracy i zagrożeń związanych z przebywaniem w warunkach szczególnych.

Kursy BHP
Priorytetowym zadaniem szkoleń jest uświadamianie pracowników, szkolenie prewencyjne daje wielki obraz istniejących zagrożeń w danej branży. W ogromnej liczbie przypadków lekceważymy tego typu kursy co w niektórych przypadkach kończy się uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Przewodnik BHP to zaledwie kilka godzin teoretycznych z wykorzystaniem filmów i obrazków pomocnych do objaśnienia powagi sytuacji i licznych zagrożeń, na które w większości wypadków nie zwracamy uwagi, a od których zależeć może nasze życie lub zdrowie.

Zakończenie kursu
Po zakończeniu przewodnika pracownik jest gruntownie poinformowany z towarzyszących mu w pracy zagrożeń, jest w stanie zapobiegać wypadkom, a w sytuacji takiego zdarzenia podejmuje odpowiednie kroki. Warto zdawać sobie sprawę, że w ogromnej liczbie przypadków odpowiadamy za zdrowie i życie kolegów po fachu, co powinno być motywacją do zatroszczenia się o odbycie warsztatu.

Wykład przewiduje otrzymanie zaświadczenia o jego pozytywnym przejściu i daje prawo pracy na naszym stanowisku.

8

Powinności pracodawców po wypadkach

Niestety dostarczenie bezpieczeństwa przy pracowaniu staje się często ignorowane poprzez chlebodawców. Dyrektorowie najczęściej celowo czmychają rozpoczynając od własnych obowiązków, jeśli idzie na temat zapewnienie dobrych sposobów bhp wobec specjalistów. Read more