All posts by admin

5

Plakaty informacyjne a wypadki

Tablice ochrony mogą być ulokowane we wszystkich obiektach pracy. Stając się posiadaczem spółki, wówczas robi się to Wasz zobowiązanie, żeby utrzymać obsługę w świadomości pewnych niebezpieczeństw powiązanych ze profesją. Read more

6

Wypadki podczas pracy – czynnik ludzki

Przyczyną zagrożeń związanych z pracą może być nieuwaga pracownika, co wychodzi z samych nas.Zatrudniony może sam bezwzględnie przyczynić się do spowodowania wypadku przy pracy.Do zdarzenia może dojść z własnej przyczyny bądź z przyczyny kolegi.Read more

10

Bezpieczna praca

Od dłuższego czasu czasu wymagane są warsztaty BHP i o takie powinien się zatroszczyć pracodawca, jeżeli już nie chce ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki na terenie miejsca pracy.

Co dają szkolenia?
Otóż szkolenia dają bardzo dużo, przekazują pracownikom jak reagować w przypadku zagrożenia, w jaki sposób zachowywać się na stanowisku pracy i na co zwracać uwagę. W większości na miejscu pracy znajdują się maszyny, które zdołają wyrządzić znaczną stratę na zdrowiu pracownikowi o ile taki nie zna zasad BHP. Należy uświadomić sobie, że w większości wypadków pobyt na stanowisku pracy, na hali gdzie znajduje się kilkanaście urządzeń jest powiązane z ryzykiem, a szkolenia BHP mają na celu ostrzec pracowników.

Statystyki wypadków
W większości przypadków widzimy w telewizji czy czytamy w gazetach, że przydarzył się jakiś wypadek na stanowisku pracy, w bardzo wielu przypadkach jest to spowodowane lekkomyślnością zatrudnionego na umowę o pracę i jego podstawowym brakiem wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy. Statystyki pokazują, że zaledwie 10% wypadków zdarza się osobom, jakie odbyły warsztaty BHP, jakie mają edukację odnośnie zagrożeń na stanowisku pracy i zagrożeń związanych z przebywaniem w warunkach szczególnych.

Kursy BHP
Priorytetowym zadaniem szkoleń jest uświadamianie pracowników, szkolenie prewencyjne daje wielki obraz istniejących zagrożeń w danej branży. W ogromnej liczbie przypadków lekceważymy tego typu kursy co w niektórych przypadkach kończy się uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Przewodnik BHP to zaledwie kilka godzin teoretycznych z wykorzystaniem filmów i obrazków pomocnych do objaśnienia powagi sytuacji i licznych zagrożeń, na które w większości wypadków nie zwracamy uwagi, a od których zależeć może nasze życie lub zdrowie.

Zakończenie kursu
Po zakończeniu przewodnika pracownik jest gruntownie poinformowany z towarzyszących mu w pracy zagrożeń, jest w stanie zapobiegać wypadkom, a w sytuacji takiego zdarzenia podejmuje odpowiednie kroki. Warto zdawać sobie sprawę, że w ogromnej liczbie przypadków odpowiadamy za zdrowie i życie kolegów po fachu, co powinno być motywacją do zatroszczenia się o odbycie warsztatu.

Wykład przewiduje otrzymanie zaświadczenia o jego pozytywnym przejściu i daje prawo pracy na naszym stanowisku.